Biz nə edirik

Vergi Xidmətləri

Налоговые Услуги

Vergi Xidmətləri

Peşəkar əməkdaşlarımızın məsləhətləri ilə, mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşaraq, vergi öhdəliklərini optimallaşdırmaq, mübahisə yarandığı zaman vergi və digər dövlət orqanları ilə effektiv həll yolları tapmaq məqsədilə vergi xidmətləri təqdim edirik:

  • Bütün vergi növlərinin hesablanması və ödənilməsi üzrə konsultasiya;
  • Vergi planlaşdırması;
  • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi, etirazların hazırlanması
  • Vergi yoxlaması zamanı müəssisənin maraqlarının təmsil olunması
  • Vergi hesbatlarının hazırlanması və uçot siyasətinin qurulması
  • Şirkətin vergi uyğunluğunun auditinin həyata keçirilməsi və vergi risklərinin müəyyən olunması