Biz nə edirik

Biznes Plan Hazırlanması

Biznes Plan Hazırlanması Paychi Group

Biznes Plan Hazırlanması

İşə başlamağın və idarə etməyin hər mərhələsində sizə rəhbərlik edən biznes plan, yeni işinizi necə qurmaq, idarə etmək və böyütmək üçün bir yol xəritəsi olacaqdır. Bu işinizin əsas elementlərini düşünmək və istiqamətlənmək üçün çox vacibdir.

Düzgün tərtib olunmuş biznes plan, istənilən sahibkarlıq subyektinin doğru istiqamətdə olmasının müəyyən olunması və gələcək hədəfə doğru düzgün addımlarının atılması üçün ən vacib işlərdən biridir. Biznes plan, bundan əlavə layihənizə investorların cəlb olunması və Büdcə formalaşdırmaq üçün Banka kredit müraciəti zamanı tərtib olunur. Əlavə olaraq da Biznes plan yeni fəaliyyətə başlamış və ya mövcud şirkətin öz məqsədlərinə necə nail olacağını izah edən hesabatdır. Buradaşirkətin bütün planlarına maliyyə və əməliyyat nöqteyi nəzərdən baxılır

Bizə, şirkətin daxili istifadəsi və Dövlət orqanlarına təqdim edilməsi üçün müraciət edə bilərsiniz.